Podmínky ochrany osobních údajů

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost: DESAKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Budovatelská 450/9, PSČ 70800, IČ:27789781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29742 (dále jen „správce“).

 

2         Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

3         Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky v internetovém obchodě www.pincesobchod.cz, jakož i řádný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi, včetně dodání zboží na Vámi určenou adresu. Účelem zpracování osobních údajů je dále přímý marketing zahrnující zasílání Newsletteru.
 • Správce používá v rámci zvyšování kvality svých služeb a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Zatržením checkboxu na webových stránkách správce ve znění „Souhlasím s Podmínkami ochrany osobních údajů.“, projevujete svůj souhlas s užitím této technologie.

 

4         Zpracování osobních údajů

 • Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 • Vaše osobní údaje nejste povinen správci poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není podmínkou pro vytvoření objednávky, je však nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy. Zatržením checkboxu na webových stránkách správce ve znění „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“, tak projevujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely stanovené v těchto podmínkách.
 • Takto udělený souhlas můžete kdykoli písemně odvolat jednou z forem uvedených v čl. 10 těchto Podmínek.
 • Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta:
 • osobní údaje sloužící k identifikaci klienta (jméno, příjmení), které správce potřebuje k poskytnutí služby (nákup produktu);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa);

Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro vytvoření objednávky, jakož i nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy.

 • objednávky, záznamy e-mailové komunikace se zákazníkem.

Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 • Osobní údaje, které může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta:
  • Máte možnost se zaregistrovat jako registrovaný zákazník shora uvedeného e-shopu, čímž získáte při následném přihlášení ke svému účtu možnost trvalých slev na většinu produktů . Dále touto registrací získáváte možnost přednastavení Vašich přístupových údajů, které již nebudete muset vždy znovu vyplňovat, dále být informován o stavu Vašeho konta, stavu vyřizování Vaší objednávky, o aktuálních nabídkách a spotřebitelských soutěžích, našich produktech a službách a budete mít přístup do archivu svých objednávek.
  • Chcete-li se zaregistrovat a mít svůj uživatelský účet, musíte se zaregistrovat prostřednictvím své e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla. Pro jednoznačnou identifikaci Vaší osoby a Vaši bezpečnost vyžadujeme dvojité ověření, kdy k dokončení Vaší registrace dojde teprve poté, kdy tuto registraci potvrdíte odsouhlasením v potvrzovacím e-mailu, který Vám zašleme. V případě, že Vaši registraci nepotvrdíte nejpozději do 24 hodin, tuto vymažeme z naší databáze.
  • S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a zákazníkem je poskytnutí těchto Vašich osobních údajů zcela dobrovolné.
  • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • Mezi osobní údaje zpracovávané podle této části patří nad rámec údajů uvedených v čl. 5.1.:
 • historie nákupů
 • historie rezervací
 • e-mailová adresa, jenž může být předána za účelem zaslání dotazníku spokojenosti provozovateli internetových stránek heureka.cz, společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727.
  • Takto udělený souhlas můžete kdykoli písemně odvolat jednou z forem uvedených v čl. 10 těchto Podmínek.

 

5         Zdroj osobních údajů

 • Správce získává Vaše osobní údaje přímo od Vás jako zákazníka při poskytnutí služby (zákazník poskytuje osobní údaje, které správce potřebuje pro dodávku objednaného zboží) nebo v souvislosti s registrací, případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné.

 

6         Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 3 let. Po uplynutí těchto lhůt budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

7         Zajištění ochrany osobních údajů

 • Náš web používá moderní bezpečnostní technologie zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Infrastruktura aplikace – aplikace je provozována v privátním cloudu u externích poskytovatelů. Servery jsou umístěny v datových centrech v rámci EU. Pro provoz je využívána virtualizační infrastruktura s aktivními bezpečnostními prvky. Provoz systému zajišťuje a funkcionalitu uživatelům aktuálně poskytuje společnost Stable.cz  s. r. o.
 • Ochrana uživatelských dat – komunikace s aplikací je zajištěna pomocí šifrovaného spojení. Produkční prostředí je zcela odděleno od vývojového (testovacího) prostředí a vzájemně mezi sebou nesdílí uživatelská data. Přístup k produkčním systémům (údržba, aktualizace apod.) je striktně omezen na formálně definovanou skupinu pověřených osob. Klíčové aktivity na produkčních systémech jsou monitorovány a logovány. Ochrana uživatelských dat je zajištěna v souladu s EU legislativou (GDPR).
 • Komunikace s aplikací je zajištěna pomocí zabezpečeného šifrovaného spojení (protokol HTTPS). Klientské relace jsou rozlišeny pomocí mechanismu cookies.
 • Autentizace – v případě neregistrovaného uživatele není autentizace vyžadována. Pro autentizaci registrovaného uživatele je využíván jednofaktorový autentizační mechanismus form-based (uživatelské jméno a heslo). Uživatelské účty jsou individuální. Hesla jsou v aplikaci ukládána výhradně jako tzv. hash (otisky) s využitím mechanismu SHA. Čitelná podoba hesla není nikdy ukládána a kontroluje se pouze v okamžiku autentizace uživatele.
 • Zálohování systému a dat - zálohování probíhá v pravidelných intervalech dle definovaného zálohovacího plánu. Veškerá zálohovaná uživatelská data jsou šifrována. Přístup k zálohám má pouze úzká oblast formálně definovaných osob.
 • Vývoj a testování systému je plně odděleno (fyzicky i síťově) od produkčního prostředí. Vývojové a produkční prostředí vzájemně mezi sebou nesdílí uživatelská data. Přístupová oprávnění do vývojového prostředí jsou odlišná od produkčního prostředí. Skupina autorizovaných osob do obou systémů je formálně definována.
 • Auditovací záznamy jsou pořizovány z definovaných, podstatných aktivit uživatelů aplikace. Logování je rozděleno do několika části – historie aktivit, aplikační log, systémový log. Záznamy jsou uchovávány po dobu specifikovanou pro každou část zvlášť.
 • Historie aktivit – informace o aktivitách uživatelů při využívání aplikace. Každý záznam obsahuje informaci o přesném čase provedení, id uživatele, IP adresu uživatele, typu prohlížeče (user agent).
 • Aplikační log – informace k vyhodnocování kondice aplikace. Každý záznam obsahuje informaci o přesném čase provedení, IP adresu.
 • Systémový log – informace k měření výkonnosti, požadavky uživatelů (http request), aplikační chyby.

 

8         Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 • Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účely stanovené těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, přičemž tyto nebude zveřejňovat či poskytovat třetí osobě, s výjimkou osob souvisejících s prezentací zboží, jeho distribucí, platebním stykem a zjišťováním Vaší spokojenosti ve vztahu k realizaci objednávky zboží.
 • Správce pro svoji obchodní činnost používá partnery zodpovídající zejména za řádné fungování e-shopu, za dodávku zboží zákazníkům, jakož i za bezpečné platby za dodané zboží. Těmto partnerům může správce za účelem řádného plnění povinností vůči Vám jako zákazníkovi Vaše osobní údaje zpřístupňovat. Všichni zpracovatelé jsou zavázání k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí příslušné služby. S těmito partnery správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuálně využíváme následující partnery:

 

 • Poskytovatel IT služeb: , se sídlem , Česká republika, IČ:……………
 • Poskytovatel datového úložiště: Stable.cz  s.r.o., se sídlem , Česká republika, IČ:28741048
 • Externí přepravní společnosti: Česká pošta a.s., PPL, DPD

 

9         Přístup zákazníka ke svým osobním údajům

 • Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi naše společnost zpracovává, si klient může ověřit na registračním formuláři Můj účet – osobní údaje (https://www.pincesobchod/customer/info).

 

 • Práva zákazníka
  • Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Máte možnost se obrátit na zákaznickou linku správce na telefonním čísle 777 994 479, kde mu budou zodpovězeny veškeré důvodné dotazy týkající se problematiky jeho osobních údajů.
  • Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:
 • e-mailovou zprávou na: info@pincesobchod.cz
 • písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: DESAKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Budovatelská 450/9, PSČ 70800;
 • Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 • Závěrečná ujednání
  • Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 6.1. těchto Podmínek.
  • Zatržením checkboxu „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“na webových stránkách správce uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že těmto Podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu.
  • Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů